Składka na ubezpieczenie wypadkowe – jak obniżyć?

Przedsiębiorcy, którzy poszukują dodatkowych oszczędności, powinni zainteresować się wysokością składek odprowadzanych do ZUS. Okazuje się bowiem, że na niektóre wartości właściciel firmy ma realny wpływ i może zyskać nawet do 3 % sumy wysokości rocznego zatrudnienia pracowników. Sprawdź, która składka jest najczęściej błędnie wyliczana.

Co wpływa na wysokość składki wypadkowej?

Głównym kryterium decydującym o stopie procentowej wspomnianej opłaty jest liczba osób zgłoszonych w danym miesiącu do ubezpieczenia wypadkowego. W przypadku zatrudniania mniej niż 10 pracowników wartość jest niezmienna i wynosi 1,67%. Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy pracodawca współpracuje z większą liczbą osób. Wtedy składka każdego roku jest wyliczana odrębnie przez ZUS i podawana przedsiębiorcy maksymalnie do 20 kwietnia. 

Poza wielkością zakładu pracy składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zależna także od liczby:

  • osób pracujących w warunkach zagrożenia,
  • pracowników, którzy dotychczas ulegli wypadkowi podczas pracy lub zmagają się z tzw. chorobą zawodową. 

Jak obniżyć składkę na ubezpieczenie wypadkowe?

Szacuje się, że największy wpływ na ostateczną wartość składki wypadkowej mają warunki zagrożenia, dlatego przedsiębiorca powinien w szczególności skupić się na ich ograniczeniu i dostosowaniu się do zasad BHP (obowiązujących dla danej branży). Wśród podstawowych czynników szkodliwych można wymienić takie jak m.in. pył, hałas, drgania, niebezpieczne substancje chemiczne, mikroklimat (zimny lub gorący) oraz pola elektromagnetyczne.

Pracodawca w miarę możliwości powinien także zmniejszyć liczbę osób pracujących w szczególnie trudnych warunkach. Taka zmiana ma ogromny wpływ na comiesięczne opłaty ponoszone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego. Niektóre działania wiążą się z dodatkowymi nakładami finansowymi, jednak będą miały znaczenie w przyszłości dla wartości kosztów oraz w znacznym stopniu poprawią komfort i bezpieczeństwo pracy. 

Nadpłata w ZUS na koncie płatnika

Przed wprowadzeniem zmian w zakładzie i ponownym przeliczeniu wartości ubezpieczenia wypadkowego dobrze zweryfikować, czy w ZUS nie powstała nadpłata z tytułu wpłacania zbyt wysokich kwot (nieadekwatnych do liczby zatrudnionych osób czy warunków panujących w miejscu pracy). Często okazuje się, że na kontach przedsiębiorców uzbierały się niemałe sumy.