Real-time marketing w mediach społecznościowych – jak do tego podejść?

Długoterminowe kampanie promujące markę, które planowane są z wyprzedzeniem, przynoszą wiele korzyści. Warto jednak wzbogacać je o działania podejmowane w czasie rzeczywistym. Tzw. real-time marketing przyspiesza proces budowania rozpoznawalności danego brandu. Jak go zaplanować? Sprawdź!

Czym jest real-time marketing?

Jest to strategia, którą tworzy się na bieżąco, na podstawie obserwacji tego, co dzieje się w sieci w danym momencie. Warto korzystać z tej techniki ze względu na olbrzymią konkurencję panującą w internecie. Wprowadzenie tego typu reklamy pozwala wyróżnić daną firmę na tle innych, co w przypadku rywalizacji stwarza warunki do uzyskania przewagi.

RTM świetnie sprawdza się w social mediach. Główną ideą tego narzędzia jest wchodzenie w interakcję z odbiorcą na temat aktualnych wydarzeń, a media społecznościowe są najlepszym kanałem do prowadzenia tego typu komunikacji.

Jak prowadzi się strategię RTM?

Zaciekawienie odbiorcy chwilowym newsem to podstawowy cel, jakim kieruje się marketer wdrażający tę strategię. Tym, co wyróżnia ten rodzaj promocji, jest spontaniczność i korzystanie z bodźców zewnętrznych, które nie są w żaden sposób związane z danym przedsiębiorstwem, jego usługami oraz branżą. Real-time marketing bazuje na ciekawych lub szokujących (przede wszystkim popularnych) wiadomościach dotyczących zupełnie innych sektorów.

Dla przykładu firma sprzedająca okna może wykorzystać niespodziewany sukces reprezentacji piłkarskiej i stworzyć krótki wpis na FB, wokół którego stworzy się dyskusja itd.

Jaki jest cel działa RTM w social media?

Tego typu strategia nie ma na celu bezpośrednio zachęcić do sprzedaży, choć pośrednio, finalnie może do tego doprowadzić. Chodzi tu o wywołanie interakcji dzięki wykorzystaniu wydarzenia, jakim żyje duża część społeczeństwa, by wygenerować ruch na profilu, a tym samym poprawić rozpoznawalność marki, zachęcić odbiorców do nieświadomego zaangażowania w promocję brandu, znacznie rozszerzyć zasięg publikowanych treści.

Ostatecznie działania takie przełożą się na dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów i wzbudzenie w ich świadomości zainteresowania firmą, co może zaowocować w przyszłości sprzedażą. Istotne jednak, by wpisy miały bardzo neutralny charakter. Social media można wykorzystać do interakcji, ale użytkownicy nie powinni czuć „sztuczności”.

Chcesz skutecznie prowadzić RTM? Śledź aktualności

Żeby real-time marketing mógł odnieść sukces, niezbędne jest ciągłe śledzenie aktualności. Dlatego, choć sama komunikacja odbywa się w czasie rzeczywistym, w sposób niezaplanowany, to żeby ją skutecznie przeprowadzić, należy obserwować wydarzenia i błyskawicznie reagować.