Jakie kursy na agenta celnego trzeba przejść?

W miarę postępowania globalizacji coraz więcej firm otwiera się na świat. To z kolei oznacza konieczność dopełniania formalności w zakresie importu i eksportu dóbr. Przedsiębiorcy mogą więc wymagać pomocy ze strony wykwalifikowanych specjalistów, jakimi są agenci celni. Jakie są kursy na taką profesję? Dowiedz się tego teraz!

Kim jest agent celny?

Wbrew często spotykanemu przekonaniu – taki agent nie jest celnikiem, a pełnomocnikiem przedsiębiorcy, pomagającym mu dopełnić formalności związanych z wywozem lub wwozem produktów z zagranicy. Niekiedy są to fachowcy zatrudnieni w samej firmie, ale zazwyczaj są niezależnymi usługodawcami, działającymi w ramach tzw. outsourcingu. Stanowią więc nieocenioną pomoc dla działalności operujących na rynku międzynarodowym, szczególnie poza Unią Europejską, w której zasady te zostały mocno uproszczone.

Co należy do kompetencji agenta celnego?

Co do zasady – kursy celne przygotowują przyszłego agenta do dopełniania licznych procedur prawnych. Choć współcześnie instytucje te oferują dużo więcej niż tylko dbanie o formalności (w tym m.in. zapewnienie zaplecza logistycznego poza granicami Polski), to do głównych zadań takiego specjalisty należy m.in.:

  • poprawne przygotowanie dokumentacji do odprawy celnej,
  • zgłaszanie importu i eksportu towarów,
  • przyszykowanie odpowiednich pism związanych z cłem,
  • rejestracja klienta w stosownych spisach,
  • obliczanie taryfy celnej i wysokości należności za wwożone lub wywożone produkty.

To jedynie część obowiązków, jakie ciążą na takim profesjonaliście. Ponadto musi być on na bieżąco z prawem celnym w poszczególnych krajach i obowiązującym na obszarze organizacji międzynarodowych (takich jak UE).

Czy są specjalne kursy dla takich specjalistów?

Jeszcze niedawno zawód ten należał do grupy regulowanych. Obecnie jednak jego przedstawicielem może zostać niemal każdy, kto spełnia określone warunki (w tym niekaralność w konkretnym zakresie). Niezbędna do wypełniania takich obowiązków jest też odpowiednia wiedza. Kurscy celne uwzględniają wszelkie aspekty tej profesji i dostarczają informacji z obszaru prawa celnego.

Warto znaleźć dobrą szkołę

Na kandydata na agenta czeka mnóstwo materiału do przyswojenia! Dlatego najlepiej wybrać szkołę, której instruktorzy są nie tylko teoretykami, ale i praktykami. Profesjonalne agencje celne często same organizują  szkolenia, dzięki czemu można uzyskać wiedzę z „pierwszej ręki”.