Jak zostać agentem celnym? Nie tylko kurs!

Wiele firm chętnie korzysta z usług zewnętrznych specjalistów. Tyczy się to także przedsiębiorstw zajmujących się importem i eksportem towarów. Agenci celni stanowią w tym zakresie nieocenione wsparcie. A kto i jak może zostać takim specjalistą? Jeśli interesuje Cię to zagadnienie – już teraz przeczytaj poniższy artykuł.

Agent celny – kim jest i czym się zajmuje?

Najprościej ujmując – jest to fachowiec, który reprezentuje klienta, najczęściej przedsiębiorcę, przed Urzędem Celnym. Pomaga on w dopełnianiu najróżniejszych obowiązków związanych z przewozem towarów przez granicę, w tym m.in. wylicza stawki podatku i należności, jakie firma musi opłacić, by dany ładunek wyjechał lub wjechał do kraju. Pomaga także w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji i składa ją w odpowiednich instytucjach.

Specjalista ten najczęściej ma szeroką wiedzę z zakresu prawa celnego. To niezbędne, aby wszelkie wnioski i inne pisma były bezbłędnie wypełnione, a cała procedura przebiegała błyskawicznie. Dlatego trzeba mieć odpowiednie kompetencje i wykształcenie, by podjąć się takich zadań.

Jakie warunki musi spełniać kandydat?

Jeszcze kilka lat temu agenci należeli do zawodów regulowanych. To oznacza, że musieli przejść odpowiedni państwowy egzamin i uzyskać stosowną licencję. Dzisiaj w zasadzie wystarczy właściwa wiedza i kursy celne, przydatne w zdobywaniu wiedzy niezbędnej do wykonywania takiej pracy. Jednak sam kandydat również musi spełniać określone warunki. Powinien więc:

  • być osobą pełnoletnią,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • być rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego kraju UE,
  • mieć wykształcenie minimum średnie.

Ponadto niezbędnym warunkiem jest brak karalności za przestępstwa skarbowe, w tym m.in. przeciw obrotowi gospodarczemu, za fałszowanie pieniędzy, dokumentów etc.

W tym zawodzie przydaje się też odpowiednie wykształcenie. Wielu agentów to absolwenci ekonomii i kierunków prawniczych. Jednak nawet pozostali mogą podjąć tę pracę. To m.in. dla nich stworzone są specjalne kursy celne, omawiające najważniejsze aspekty tej profesji.

Szkolenia w agencji celnej

Często takie szkolenia są organizowane przez istniejące już agencje. Specjaliści, którzy są praktykami, dzielą się swoją wiedzą dotyczącą prawa celnego obowiązującego w Polsce, Unii Europejskiej i krajów, skąd i dokąd eksportowane są towary. Jeśli więc zastanawiasz się nad podjęciem pracy jako agent – przejrzyj oferty takich firm.