Jak zmniejszyć wartość składki na ubezpieczenie wypadkowe?

Większość opłacanych składek ubezpieczeniowych jest obowiązkowa, jednak nie każdy przedsiębiorca wie, że ma realny wpływ na ich wartość. Idealny przykład to miesięczne koszty ubezpieczenia wypadkowego, które w wielu firmach nie są wyliczane w prawidłowy sposób. Przekonaj się, jak możesz zmniejszyć wysokość składki do ZUS.

Jak wyliczana jest wartość ubezpieczenia wypadkowego?

Wspomniana składka jest obowiązkowym kosztem ponoszonym przez każdego pracodawcę. Pracownicy nie mogą jej odprowadzać dobrowolnie we własnym zakresie (na przykład w sytuacji zatrudnienia na umowę o dzieło czy zlecenie). Dzięki tego rodzaju opłatom osoby ubezpieczone uzyskują świadczenia w momencie udziału wypadku w miejscu zatrudnienia czy zmagania się z tzw. chorobą zawodową. 

Na wysokość wspomnianej opłaty wpływa przede wszystkim liczba osób zgłoszonych do ZUS. Gdy pracowników jest mniej niż 10, wtedy pracodawca jest zobowiązany do płacenia stałej składki o wartości 1,67 %. Natomiast opłata staje się zmienna, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia powyżej 10 osób. Wtedy każdego roku ZUS wylicza wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, biorąc pod uwagę również takie czynniki jak:

  • liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia,
  • liczba osób, które uległy wypadkowi w miejscu pracy,
  • branża, w której działa przedsiębiorca.

Optymalizacja składki wypadkowej

Właściciel firmy powinien przeprowadzić analizę sytuacji panującej w firmie oraz porównać wartość opłacanej składki ze średnią opłatą obowiązującą w danej branży. Obniżenia wysokości miesięcznego ubezpieczenia można dokonać poprzez zredukowanie etatów w miejscu warunków zagrożenia oraz podjęcie działań minimalizujących szkodliwość zatrudnienia w prowadzonym zakładzie. Wśród najczęściej występujących zagrożeń można wymienić czynniki:

  • chemiczne (pył, gaz, dym),
  • fizyczne (hałas, drgania mechaniczne, mikroklimat — zimny lub gorący),
  • biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby).

Dofinansowanie ZUS do działań poprawiających warunki pracy

Konieczność wprowadzenia zmian, które mają wpływ na wysokość składki, to niemały koszt dla przedsiębiorcy.  Okazuje się jednak, że pracodawca może pozyskać dofinansowanie z ZUS na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Konieczne jest przedłożenie stosownego wniosku i dokumentów w lokalnym oddziale ZUS, któremu podlega płatnik.